Tini laptop

Team coaching

Team coaching is een vorm van coaching waarbij de focus ligt op onderlinge samenwerking, het functioneren, de interactie en/of de communicatie van het team.
Team coaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook in periodes van interne of externe ontevredenheid of verslechterde arbeidsverhoudingen.

Bij team coaching wordt gewerkt aan de effectiviteit van het team als geheel.


Door middel van team coaching worden teams ondersteund in hun ontwikkelingsproces op weg naar een succesvoller en effectiever team. Zo ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen en hulp of steun wordt gevraagd en aangeboden.

Plan van aanpak

Allereerst is er een gesprek met de opdrachtgever m.b.t doelstellingen, aanpak en randvoorwaarden en vind er een oriëntatie plaats op de werkomgeving en werkzaamheden van de deelnemers. Op basis hiervan wordt het trainingsprogramma definitief op maat gemaakt.

De structuur van team coaching is zeer flexibel. Het aantal trainingen wordt in overleg bepaald. Ter bevordering van het resultaat kunnen team trainingstrajecten samen gaan met individuele coaching gesprekken van teamleden.

Resultaat

  • bewustwording van een ieders eigen rol in het team;
  • groter verantwoordelijkheidsgevoel;
  • verbetering van ruimte voor communicatie en openheid;
  • een beter functionerende groep en resultaat.