Tini methodiek insights discovery

Werkwijze

In de coaching maak ik gebruik van de methodiek Insights discovery. Hieronder eerst een uitleg.

Insights Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen.
Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren. Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie van de kleuren geeft je jouw unieke persoonlijkheid. De kleuren refereren aan gedragsvoorkeuren die bepalen hoe je reageert, denkt en handelt. Noem het: je meest natuurlijke zelf.

De voorkeurskleuren van Insights Discovery worden gemeten door een gemakkelijk in te vullen online vragenlijst. Zo ontstaat een persoonlijk profiel dat helemaal over jou gaat en laat zien waar jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen.

Wat is Insights discovery;

Stel je eens voor dat iedereen in jouw organisatie dezelfde taal spreekt, een taal waarmee je effectief kunt communiceren, zowel met klanten als collega`s en waarmee je de inbreng van een ieder afzonderlijk kunt herkennen en waarderen. Een taal waarmee persoonlijke ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken gewoon een manier van leven wordt.

Iedere persoon is uniek. Tijdens de insights reis leren we om de verschillen te begrijpen, meer inzicht in onszelf en in anderen te krijgen en begrijpen hoe we onze krachten kunnen bundelen zodat we erop kunnen voortbouwen om onze doelstellingen te realiseren.

Dit programma heeft de volgende hoofddoelstellingen.

Inzicht in mijzelf

Het verkrijgen van inzicht in mijzelf, hoe kom ik op mijn collega`s over? Hoe kan ik mijn sterke en zwakke punten onderkennen en op welke vlakken kan ik mij nog ontwikkelen?

Inzicht in anderen

Het herkennen van gedragsstijlen van anderen en de waarde ervan in te zien. Hoe kan ik leren om effectief op de behoeften van anderen in te spelen?

Afstemmen en verbinding maken:

Voldoen aan de behoeften van anderen door hun persoonlijke behoeften beter te begrijpen en door daarop in te spelen. Hoe leer ik mijn gedrag zodanig af te stemmen op anderen dat ik op een krachtige manier contact met die ander kan maken?

Actie: bruikbare interpersoonlijke strategieën in de omgang met mensen of collega`s die anders of zelfs “moeilijk” zijn en inzien welke voordelen er verbonden zijn aan een team benadering.